Том 3 № 2 (2019): Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія КВ № 22700–12600ПР, видане 04.05.2017 Міністерством юстиції України

 

Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України (протокол № 4 від 20.12.2019)

 Дозволяється публікація матеріалів збірника у відкритому доступі комісією Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України  з питань роботи із службовою інформацією (протокол № 10 від 25.11.2019)

Опубліковано: 2021-02-03

Статті