ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКІВ РІДИНИ ВЗДОВЖ КАНАЛІВ У СТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

  • Д. В. Колесніков Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • С. В. Стась Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • К. І. Мигаленко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: водяний потік, в'язкість, витрати рідини, гідравлічний опір, конвективне прискорення

Анотація

Прогнозування гідродинаміки потоків зі змінними за довжиною витратами з урахуванням як реологічного фактора, так і геометричних особливостей трубопроводу, а також розробка сучасних методів розрахунку подібних систем протипожежного водопостачання базується на сучасному уявленні про фізичні процеси в них, та з урахуванням фізичного і математичного моделювання є актуальним і перспективним напрямком досліджень. Окрім того, подальший прогрес розв’язання окреслених задач неможливий без розкриття особливостей впливу чинників розподілу рідини вздовж трубопроводу на ефективність функціонування стаціонарних систем водяного і пінного пожежогасіння.

Створення засобів та технологій пожежогасіння пов'язано з розробкою різного роду розподільчих пристроїв, які забезпечують необхідні витрати водної вогнегасної речовини, з вирішенням задачі перепаду тиску в’язких рідин зі змінною за довжиною витратою. Подібного роду дослідження можуть бути корисними в системах зрошення, що використовуються у системах охолодження різноманітних небезпечних об’єктів, в протипожежній техніці (стаціонарних системах водяного і пінного пожежогасіння), протипожежних автомобілях, пожежному устаткуванні тощо. Складність вирішення подібного типу задач полягає в тому, що при розподілі рідини вздовж трубопроводу, рух у його магістральній частині є нестабілізованим, тобто при розрахунку втрат енергії виникає необхідність враховувати вплив сил інерції від конвективного прискорення.

В роботі наведені результати експериментів дослідження потоків в'язких рідин у стаціонарних системах автоматичного водяного пожежогасіння з дискретним відбором рідини по довжині трубопроводу, експериментально підтверджене припущення наявності, крім сил в'язкого тертя, сил інерції від конвективного прискорення, що не дозволяє досягти стабілізації водяного потоку у трубопроводах, наведені висновки про вплив криволінійної частини трубопроводу на гідравлічні втрати.

Біографії авторів

Д. В. Колесніков, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук, доцент

С. В. Стась, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук, доцент

К. І. Мигаленко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук, доцент

Опубліковано
2019-12-23