Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР – Тищенко Олександр Михайлович, канд. техн. наук, проф. (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА – Поздєєв Сергій Валерійович, д-р техн. наук, проф. (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР – Ножко Ігор Олегович, канд. пед. наук (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР – Рябоконь Вікторія Вікторівна, канд. пед. наук (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

РЕДАКТОР ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ЗІ ЗНАННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – Хряпак Сергій Олександрович, канд. філол. наук (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Абрамов Юрій Олексійович, д-р техн. наук, проф. (Національний університет цивільного захисту України (м. Харків);

Акіньшин Валерій Дмитрович, д-р фіз-мат. наук, проф. (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

Бєліков Анатолій Серафімович, д-р техн. наук, проф. (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро));

Ватуля Гліб Леонідович, д-р техн. наук, доц. (Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків);

Ващенко Вячеслав Андрійович, д-р техн. наук, проф. (Черкаський державний технологічний університет);

Волянін Єжи, д-р техн. наук, проф. (Головна школа пожежної служби (м. Варшава, Республіка Польща));

Дия Хенрік, д-р техн. наук, проф. (Ченстоховський політехнічний університет (Республіка Польща));

Кириченко Оксана Вячеславівна, д-р техн. наук, проф. (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

Кнапіньський Марцін, д-р техн. наук (Ченстоховський політехнічний університет (Республіка Польща));

Кенпка Павел, д-р техн. наук (Головна школа пожежної служби (м. Варшава, Республіка Польща));

Ковалишин Василь Васильович, д-р техн. наук, проф. (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності);

Мазур Валерій Леонідович, д-р техн. наук, проф. (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України (м. Київ));

Мізерський Анжей, д-р техн. наук, проф. (Головна школа пожежної служби (м. Варшава, Республіка Польща));

Мирошник Олег Миколайович, д-р. техн. наук, доц. (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

Мосов Сергій Петрович, д-р війс. наук, проф. (Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ));

Осипенко Василь Іванович, д-р техн. наук, проф. (Черкаський державний технологічний університет);

Радомяк Хенрік, д-р техн. наук (Ченстоховський політехнічний університет (Республіка Польща));

Семерак Михайло Михайлович, д-р техн. наук, проф. (Національний університет «Львівська політехніка»);

Тарасенко Олександр Андрійович, д-р техн. наук, с. н. с. (Національний університет цивільного захисту України (м. Харків));

Землянський Олег Миколайович, канд. техн. наук, доц. (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

Камлюк Андрій Миколайович, канд. техн. наук, доц. (Університет цивільного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь (м. Мінськ));

Некора Ольга Валеріївна, канд. техн. наук, с. н. с. (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

Нуянзін Олександр Михайлович, канд. техн. наук (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

Сідней Станіслав Олександрович, канд. техн. наук (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

Пармон Валерій Вікторович, канд. техн. наук, доц. (Університет цивільного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь (м. Мінськ));

Полєвода Іван Іванович, канд. техн. наук, доц. (Університет цивільного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь (м. Мінськ));

Швиденко Андрій Валерійович, канд. техн. наук, доц. (ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України);

Ясколовський Вальдемар, канд. техн. наук (Головна школа пожежної служби (м. Варшава, Республіка Польща)).