Про журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія КВ № 22700–12600ПР, видане 04.05.2017 Міністерством юстиції України.

Тематична спрямованість наукового фахового видання

263 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека

Згідно з Наказом МОН України від 02.07.2020 № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» Збірник наукових праць інституту «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація» включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», за спеціальностями 261 (пожежна безпека) та 263 (цивільний захист)