ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПОЖЕЖ НА ПОВЕРХНІ ВОДОЙМ ТА СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

  • А. Г. Алєксєєв Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Г. І. Єлагін Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • В. В. Наконечний Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • О. М. Нуянзін Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • М. А. Куценко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: екологічна безпека, пожежа, нафта та нафтопродукти, вогнегасячі засоби, морські перевезення

Анотація

Вилив нафти та нафтопродуктів на поверхню водойми призводить до екологічних катастроф, та додаткової шкоди навколишньому середовищу завдає її горіння. Для збирання цих рідин, розлитих на поверхні водойми створено декілька засобів. Але їх не можливо використовувати під час пожеж, а залишок від горіння нафти плаває в товщі води та робить неефективними засоби збирання розлитої нафти. В статті розглянуті чотири типи відомих на сьогоднішній день засобів гасіння пожеж з розлитою на поверхні моря нафтою.  Показані їх недоліки в цих умовах. Головний недолік охолоджувальних засобів - це неможливість використання води для гасіння пожеж рідин, які мають питому густину, меншу, ніж вода. Вода занурюється під поверхню рідини і зона горіння залишається без засобу припинення горіння. Гасіння газоподібними засобами придатне лише в замкнених об’ємах. На відкритих просторах створити необхідну концентрацію інертного газу неможливо. Той самий недолік відноситься до припинення горіння газоподібними галогенозаміщеними вуглеводнями. Піни як ізолюючі вогнегасні засоби, хоча й використовуються для гасіння горючих рідин, теж мають наступні недоліки: їх неможливо подати на значну відстань, поверхнево-активні речовини піноутворювача небезпечні для навколишнього природного середовища та утворюють емульсію нафти у морській воді, що в подальшому суттєво зменшує ефективність сепарації.

В дослідженні вирішено завдання гасіння пожеж рідин на поверхні води розробкою засобу на основі вогнегасячої солі, іммобілізованої тонким шаром на внутрішній поверхні пористого носія. В якості носія використовуються спучений вермікуліт, або тирса деревини. В якості вогнегасячої компоненти – амоній  та диамоній фосфат. Такі засоби можуть досить довго знаходитись на поверхні водойми, тобто у зоні горіння, є відносно недорогими і абсолютно нешкідливими.

Біографії авторів

А. Г. Алєксєєв, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. хім. наук, доцент

Г. І. Єлагін, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. хім. наук, с. н. с.

В. В. Наконечний, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук, доцент

О. М. Нуянзін, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук

М. А. Куценко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. економ. наук., доцент

Опубліковано
2019-12-23