СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКТІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

  • В. М. Кришталь Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Д. С. Федоренко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • В. Є. Снитюк Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: системний підхід, системний аналіз, системна модель, багатокритеріальність, комплектування аварійно-рятувальної техніки, оптимізація, аварійно-рятувальне обладнання, функціональність та ефективність елемента обладнання

Анотація

Розглянуто аспекти реалізації чотирьох наукових парадигм: системного підходу, системного аналізу, системного проектування та системної моделі у процесі розв’язання задачі визначення оптимального комплекту аварійно-рятувального обладнання. Системна модель є об’єднувальною ланкою номенклатури аварійно-рятувальних засобів, фінансових ресурсів, адміністративних та організаційно-технічних заходів. Визначено рівні реалізації системного підходу до задачі комплектування аварійно-рятувальної техніки і розглянуто систему функцій, які виконує елемент обладнання аварійно-рятувальної техніки. Необхідність оптимізації комплектів аварійно-рятувального обладнання полягає у встановленні найточнішого результату за певних ресурсних обмежень, одним із способів реалізації якого є використання підходу із застосуванням сукупності методів. Встановлено чотири критерії оцінювання комплекту аварійно-рятувальної техніки: ціна, функціональність, потужність та надійність, що можуть бути застосовані і для окремого елемента обладнання. У процесі системного проектування необхідно враховувати системні ресурси: фінансові ресурси, спеціальні автомобілі (носії аварійно-рятувального обладнання). Сформульовано системні властивості комплекту аварійно-рятувальної техніки: відкритість, масштабованість, системність, інтегральність тощо. Доведено необхідність виконання вимоги про програмовану експлуатацію комплекту аварійно-рятувальної техніки, що передбачає ефективну роботу протягом певного часу і можливість заміни використаних елементів на нові та перспективніші в майбутньому. Одержані результати становлять науковий базис визначення такого комплекту та його супровід впродовж усіх етапів життєвого циклу.

Біографія автора

Д. С. Федоренко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. іст. наук

Опубліковано
2019-12-23