ОБҐРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ОБВУГЛЮВАННЯ ЗРАЗКІВ-ФРАГМЕНТІВ ДЕРЕВ’ЯНОЇ БАЛКИ З ВОГНЕЗАХИСНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ

  • С. В. Поздєєв Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • А. Ю. Новгородченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Ю. Ю. Підгорецький Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • І. А. Неділько Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: вогнезахисне облицювання, OSB плити, математична модель

Анотація

Останнім часом все більш широкого поширення набувають клеєні конструкції і деталі з деревини у вигляді балок прямокутного і таврового перетину, прогонів, елементів ферм і арок. Проте слід пам’ятати, ці матеріали класифікують як матеріали підвищеної горючості, легкозаймисті, які значно поширюють полум’я поверхнею, з високою димоутворювальною здатністю. Зважаючи на спалимість таких конструкцій, залишається актуальним гарантування їх нормованої вогнестійкості, як складової комплексного забезпечення пожежної безпеки даних об’єктів будівництва. Ефективним засобом забезпечення проектної вогнестійкості дерев’яних конструкцій залишається застосування вогнезахисного облицювання. Перспективним матеріалом для вогнезахисного облицювання є вогнестійкі плити OSB. Тому, для забезпечення нормованої межі вогнестійкості такої широко поширеної будівельної конструкції, як дерев’яна балка, було використано вогнезахисне облицювання на основі OSB (Oriented Strand Board) – орієнтовно-стружкових плит. Вогнестійкість облицювання дерев’яної балки досліджувалась експериментально в печі під впливом дії високих температур протягом 15, 30 та 60 хвилин, дотримуючись стандартного температурного режиму. Наукова новизна даного дослідження полягає у використанні експериментальної методики, на основі якої, за допомогою табличного і розрахункового методу, були створені математичні моделі. Предметом дослідження є вплив зміни отриманих геометричних параметрів зони обвуглювання на точність математичної моделі процесу обвуглювання. І розкриття закономірностей зміни товщини обвугленого шару дерев’яної балки з вогнезахисним облицюванням під впливом дії високих температур є науковим підґрунтям для створення передумов забезпечення нормованої межі вогнестійкості і забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд з застосуванням таких будівельних конструкцій.

Біографія автора

С. В. Поздєєв, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

д-р техн. наук, професор

Опубліковано
2019-12-23