ПОВНИЙ ФАКТОРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ПОЖЕЖІ У КАБЕЛЬНИХ ТУНЕЛЯХ

  • О. М. Нуянзін Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Т. В. Самченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • А. В. Перегін Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • В. М. Кришталь Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: температурний режим пожежі, повний факторний експеримент, комп’ютерне моделювання, кабельний тунель

Анотація

Метою даної роботи була розробка та проведення повного факторного експерименту з визначення температурного режиму пожежі у кабельних тунелях з різними розмірами, аеродинамічними показниками та пожежним навантаженням.

У попередній роботі було встановлено три незалежних фактори: площа поперечного перерізу кабельного тунелю, пожежне навантаження, а також горизонтальна складова руху повітря всередині тунелю. Визначено, що для побудови математичної моделі температурного режиму пожежі у кабельному тунелі, необхідно провести повний факторний обчислювальний експеримент.

Було проведено 8 чисельних експериментів згідно з розробленої в ході досліджень матриці планування. Для визначення вихідних даних повного факторного експерименту було проведено розрахунки восьми комп’ютерних моделей у які було закладено параметри варіантів максимуму і мінімуму інтервалів у різних комбінаціях.

За результатами дослідження отримано регресії максимальної температури всередині кабельного тунелю під час пожежі, тривалості пожежі у визначеній локальній зоні кабельного тунелю та часу досягнення максимальної температури всередині кабельного тунелю під час пожежі.

У даній роботі дістало подальшого розвитку застосування обчислювальних експериментів для визначення температурних режимів пожежі при різних умовах. Також визначено температурні режими пожежі у кабельних тунелях з різними розмірами, аеродинамічними показниками та пожежним навантаженням, а також залежність температурного режиму пожежі від зазначених параметрів.

Біографія автора

О. М. Нуянзін, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук, доцент

Опубліковано
2019-12-23