УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРЕСУЮЧОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ УНАСЛІДОК ПОЖЕЖІ

  • А. В. Швиденко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • С. В. Поздєєв Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • О. М. Землянський Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • A. Ю. Новгородченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: прогресуюче руйнування, розрахунковий метод, граничний момент

Анотація

При настанні прогресуючого руйнування конструкцій будівель, соціально-економічні втрати стають найбільш масштабними, особливо коли будівлі мають високий ступінь відповідальності. Для таких будівель є унормована вимога проводити розрахункову оцінку можливості прогресуючого руйнування. У статті сформульовані основні положення методу розрахунку щодо оцінки можливості прогресуючого руйнування, за умови відмови одного або декількох стиснутих елементів, і які мають бути вилучені із загальної конструктивної системи каркасу даної будівлі, що складається із сталевих балок, трубобетонних та залізобетонних колон. Основним базовим положенням методу є гіпотеза утворення у балках та колонах пластичних шарнірів. Оцінка можливості прогресуючого руйнування відбувається за енергетичним критерієм на основі порівняння робіт внутрішніх та зовнішніх сил на можливих переміщеннях системи, що за таких умов є геометрично змінною. Запропонований метод є продуктивним і економічним у порівнянні із існуючими методами, які залучають складні математичні моделі та програмні комплекси. Коли руйнування одного або декількох елементів конструкцій призводить до послідовного обвалення інших елементів рівень соціально-економічних втрат досягає максимального рівня оскільки при цьому частково або повністю руйнується вся будівля. Запобігання прогресуючому руйнуванню будівель є унормованою вимогою розрахункової оцінки такої можливості, і якщо її результат є негативним, досліджувані конструкції мають бути відповідним чином підсилені. Для проведення розрахункової оцінки є доцільним залучення сучасних розрахункових методів прогнозування можливості прогресуючого руйнування, що мали б поєднувати достатню точність та теоретичну обґрунтованість із відносною простотою реалізації та економічністю обчислювальних операцій. Тож, розробка та удосконалення таких методів є актуальною задачею.

Біографії авторів

А. В. Швиденко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук, доцент

С. В. Поздєєв, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

д-р техн. наук, професор

О. М. Землянський, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук, доцент

Опубліковано
2019-12-23