ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГАЗОБМІНУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

  • В. М. Нуянзін Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • М. А. Кропива Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • А. О. Майборода Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • А. Ю. Вовк Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • І. А. Марченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Д.Е. Копитін Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: пожежогасіння, інертні гази, вогнегасні речовини, комп’ютерне моделювання

Анотація

Метою проведення досліджень даної роботи є вивчення ефективності гасіння пожежі діоксидом вуглецю з урахуванням зміни газообміну. Проведено аналіз застосування нейтральних газів в системах автоматичного пожежогасіння, які передбачають об’ємний спосіб гасіння. Аналізом встановлено, що швидкість ліквідації горіння буде залежати від газообміну в приміщенні, тобто від кількості та місць розташування вентиляційних отворів, дверей, вікон тощо. Для дослідження впливу газообміну на ефективність та швидкість припинення горіння розроблено установку, камера якої імітує реальне приміщення та комп’ютерну модель такого ж приміщення для проведення моделювання. Створена установка дозволяє застосовувати якості флегматизатора - діоксид вуглецю, азот, аргон тощо. Обґрунтовано структурні компоненти установки таким чином, що з ємності під тиском надходить флегматизатор до камери для спалювання, що обладнана двома отворами (перший для відводу продуктів горіння з камери, другий для вводу флегматизатора) та двома отворами, які імітують вентиляцію та вхідний прохід та дозволяють змінювати газообмін в камері. Кількість флегматизатора, що подається до камери спалювання, регулюється редуктором. В камеру вмонтовано термопару для контролю температури в зоні горіння. Створена комп’ютерна модель камери для спалювання, аналогічна до натурного експерименту. Проведено обчислювальний експеримент. Проведено натурний експеримент. Встановлено, що вплив, який чинять відкриті вентиляційні канали на швидкість припинення горіння, найбільш суттєвий при низьких швидкостях подачі інертних газів. Розраховано відносне відхилення результатів математичного моделювання від експериментальних даних. Результати проведеного дослідження показують ефективність моделювання теплових процесів для проведення подальших досліджень впливу газообміну на швидкість гасіння пожеж в закритих об’ємах.

Біографії авторів

В. М. Нуянзін, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук

М. А. Кропива, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук

А. О. Майборода, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. пед. наук, доцент

Опубліковано
2019-12-23