РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ

  • О. Г. Мельник Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Р. П. Мельник Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: цивільний захист, прогнозування пожеж, житловий сектор, інформаційна система, алгоритмічна концепція, метод групового урахування аргументів, система залишкових класів, система числення

Анотація

Дослідження присвячене розробленню сучасних методів та технічних засобів з метою виконання завдання з прогнозування в реальному часі передумов виникнення пожеж у житловому секторі. Це стало основою для створення засобів цивільного захисту – інформаційних систем з попередження виникнення пожеж та передачі оперативної інформації для прийняття управлінських рішень.

Розроблена інформаційна система базується на використанні методу групового урахування аргументів за рахунок його адаптації до предметної області. Запропонована технологія дозволяє виконувати надскладні завдання з отримання інтегральних даних зі стану об’єктів моніторингу пожежної безпеки як послідовність, що містить скоординовані між собою складові, що адаптовані до змін сторонніх впливів.

Для впровадження результатів дослідження використано систему залишкових класів, що є найбільш ефективним методом підвищення швидкодії та достовірності роботи спеціалізованих засобів обчислювальної техніки. Подальші дослідження були спрямовані на пошук системи числення, що забезпечить швидку реалізацію системи залишкових класів. Запропоновано реалізувати її на основі позиційної надлишкової системи числення, що дозволяє гарантовано знаходити помилки. Помилки прогнозування можуть призвести до нераціонального використання сил і засобів органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та значної втрати коштів.

Також отримали подальший розвиток методи синтезу дискретних пристроїв на основі систем числення з постійною кількістю одиниць. Розроблено математичну модель суматора для двійково-четвіркової системи числення з постійною кількістю одиниць, в якій використовуються інверсні розряди. Така модель суматора формує сигнал переносу в парафазному коді, повністю контролює правильність виконання всіх операцій разом з переносом.

Отримані результати дозволяють забезпечити точність прогнозування впродовж трьох діб з середньою похибкою від 1,2 до 2,6 %.

Біографії авторів

О. Г. Мельник, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

техн. наук, ст. наук. співр.

Р. П. Мельник, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

канд. техн. наук, доцент

Опубліковано
2019-12-23