ТАКТИКА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

  • Віктор Костенко Донецький національний технічний університет
  • Олена Зав’ялова Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Тетяна Костенко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Марина Кралюк Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз
  • Ярослав Крупка Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз
Ключові слова: аварія, вугільна шахта, гірничі рятувальники, гірничі виробки, засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри, сильнодіючі отруйні речовини, хімічне зараження

Анотація

Мета статті – вдосконалення тактики ліквідації наслідків зараження токсичними речовинами гірничих виробок вугільних шахт, що дозволить своєчасно і в повній мірі забезпечити порятунок застряглих людей, підвищити безпеку роботи гірничих рятувальників при ліквідації наслідків цих аварій, зменшити економічні збитки підприємств. Під час проведення досліджень, для розв’язання поставлених задач, в комплексі застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: методи індукції (на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення досліджень) та дедукції (у процесі теоретичного осмислення проблеми), системно-аналітичний, порівняльний аналізи, метод аналізу визначень тощо.

Практичне значення отриманих результатів полягає у вдосконаленні тактичних технологічних схем ліквідації наслідків зараження гірничих виробок вугільних шахт токсичними речовинами, що дозволить своєчасно і в повній мірі забезпечити порятунок застряглих людей, підвищити безпеку роботи гірничих рятувальників при ліквідації наслідків цих аварій, зменшити економічні збитки підприємств. Наукова новизна роботи полягає у розв’язанні науково-прикладної задачі вдосконалення тактики (технології) ліквідації наслідків зараження гірничих виробок вугільних шахт токсичними речовинами, що дозволить своєчасно і в повній мірі забезпечити порятунок застряглих людей, підвищити безпеку роботи гірничих рятувальників при ліквідації наслідків цих аварій, зменшити економічні збитки підприємств, які пов’язані із втратою техніки, гірничих виробок і запасів вугілля, що підготовлені до виїмки, в виїмкових полях, які інтенсивно відпрацьовуються, великих аварійних збитків, що пов’язані із простоями лав або несвоєчасною підготовкою фронту очисних робіт. Вперше розглянуто хід ліквідації аварій, пов’язаних із загазовуванням виробок токсичними продуктами підземних вибухів газопилових сумішей та пожеж.

Опубліковано
2021-10-03
Розділ
Статті