ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ ДСНС УКРАЇНИ

  • Неля Вовк Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Юлія Панімаш Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: виробничий травматизм, медико-біологічний захист та охорона праці, управління охороною праці, управління організації медичного забезпечення, професійна підготовка, психологічна підготовка, психологічне забезпечення

Анотація

У статті проведено аналітичний огляд проблеми управління охороною праці в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Подано існуючу нормативно-правову базу в системі управління охороною праці Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Авторами визначено ряд теоретичних положень щодо організаційного забезпечення охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України, розкрито завдання Управління організації медичного забезпечення, медико-біологічного захисту та охорони праці в ДСНС України. На основі аналізу представлених статистичних даних виробничого травматизму за 2020 рік в системі ДСНС та порівняння з попередніми роками розглянуто ряд причин (психологічні, організаційні, матеріально-технічного забезпечення) та запропоновано заходи для зменшення виробничого травматизму рядового та начальницького складу органів і підрозділів під час виконання службових обов’язків в органах, підрозділах, підприємствах, установах та організаціях сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Серед напрямів роботи щодо зменшення виробничого травматизму рядового та начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України  виокремлено організаційні, психологічні та удосконалення нормативної бази. Зокрема, до організаційних методів і засобів підвищення безпеки праці в системі ДСНС України виокремлено удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці; проведення моніторингу та оцінки ефективності виконання запланованих заходів; здійснення аналітичного огляду  матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків та професійних захворювань; упровадження сучасних досягнень науки, техніки й технології у сфері охорони праці; ретельне проведення відбору кадрів. Серед вказаних напрямів роботи важливу роль відведено психологічній підготовці працівників як комплексу взаємопов’язаних заходів, що здійснюються в загальній системі службової підготовки, а також у навчально-виховному процесі та безпосередньо у процесі виконання завдань за призначенням, які спрямовані на формування, розвиток та підтримку психологічної готовності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту до професійної діяльності, виконання завдань за призначенням у складних та екстремальних умовах.

Опубліковано
2021-10-02
Розділ
Статті