ПРОТИРІЧЧЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ОБ'ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

  • Олена Азаренко Національний авіаційний університет
  • Юлія Гончаренко Європейський університет
  • Михайло Дівізінюк Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
  • Олександр Тищенко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Олег Мирошник Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Олег Землянський Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Дмитро Лесечко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: безпека, управління безпекою, об'єкт критичної інфраструктури, ймовірність, ризик, випадкова величина

Анотація

Робота присвячена обґрунтуванню об'єктивних протиріч в процесі управління безпекою об'єкта критичної інфраструктури. Показано, що головна мета управління безпекою об'єкта критичної інфраструктури (або управління надзвичайною ситуацією природного, техногенного або терористичного характеру на цьому об'єкті) – це недопущення катастрофічної події, навколо якої розвивається надзвичайна ситуація, а в разі її (катастрофічної події) настання – мінімізація збитків та можливих наслідків.

 Для дослідження цієї мети були вирішені такі наукові завдання. По-перше, дано визначення терміна процес управління безпекою об'єкта критичної інфраструктури. Під терміном процес управління безпекою об'єкта критичної інфраструктури розуміється діяльність керівництва підприємства і системи його безпеки на ліквідацію зовнішніх і внутрішніх загроз його існування і функціонування, обумовлених потенційними (прогнозованими) катастрофічними подіями природного, техногенного та терористичного характеру. По-друге, сформульовані основні принципи управління процесами безпеки функціонування підприємства і їх математичної формалізації. Показано, що управління безпекою об'єкта критичної інфраструктури зводиться в кінцевому підсумку до розробки математичних моделей виникнення конкретної катастрофічної події на цьому об'єкті і їх (математичних моделей) подальшого використання для розробки превентивних заходів, що перешкоджають настанню цієї катастрофічної події, а в разі її настання – мінімізації можливих наслідків. По-третє, визначені деякі системні суперечності в процесі управління безпекою об'єкта критичної інфраструктури. У використовуваних двох підходах управління безпекою об'єктів критичної інфраструктури існують об'єктивні протиріччя. У першому випадку, коли час настання катастрофічної події є необмеженою випадковою величиною, теоретична аварія настає через мільйони років, що робить моделі управління безпекою об'єктів некоректними. У другому випадку, коли час настання катастрофічної події є обмеженою випадковою величиною, теоретична аварія стовідсотково настає за час експлуатації об'єкта, що так само суперечить здоровому глузду і робить некоректними оцінки ймовірності ризику настання катастрофічної події.

Опубліковано
2021-09-30
Розділ
Статті