КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОМАСООБМІНУ У КАМЕРАХ ВОГНЕВИХ ПЕЧЕЙ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • А. В. Перегін Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • О. М. Нуянзін Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • М. А. Кришталь Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • П. І. Заїка Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: несуча стіна, математичне моделювання, температурний режим пожежі, обчислювальна газогідродинаміка (CFD)

Анотація

Вдосконалення методів та засобів оцінювання вогнестійкості будівельних конструкцій належить до актуальних питань, оскільки, як при експериментальних так і при розрахункових методах визначення існують похибки. За результатами даної роботи встановлено наступне:

Метою роботи була розробка комп’ютерної моделі вогневої печі в програмному комплексі FDS та аналіз результатів моделювання тепломасообміну для виявлення можливостей відтворення умов випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій.

Було проаналізовано математичний апарат та можливості програмного комплексу FDS, які дозволяють створити установки з факельним горінням для моделювання тепломасообміну у камері вогневих печей. Розкрито алгоритм створення моделі вогневої печі з факельним горінням у вищезазначеному програмному комплексі. В даному програмному комплексі обчислювальної газогідродинаміки було створено дві Конфігурації, які відрізнялися геометричними розмірами та кількістю пальників для проведення обчислювальних експериментів. Перевірено розподіл температур по всій площі печі у створених Конфігураціях та проаналізовано отримані результати моделювання тепломасообміну у камерах вогневих печей. Математичний апарат та можливості програмного комплексу FDS дозволяють створити установки з факельним горінням для моделювання тепломасообміну у камері вогневих печей.

Проаналізувавши отримані результати стало можливим стверджувати, що існують суттєві недоліки у створенні моделей. Особливістю програмного комплексу є те, що в процесі розрахунку неможливо коригувати інтенсивність горіння факелів полум’я. Дані закладаються у препроцесор, задається час розрахунку, далі FDS працює автономно, що не дозволяє відтворити стандартний температурний режим у камері печі. Відбувається інтенсивне прогрівання камери печі. Вже через дві хвилини досягається стаціонарна температура, яка тримається протягом часу розрахунку.

Опубліковано
2020-11-30