СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ВІКОННИХ ЛЕГКОСКИДНИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • В. В. Ніжник Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ
  • Д. О. Добряк Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ
  • С. В. Поздєєв Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • А. В. Швиденко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • О. В. Некора Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • О. В. Савченко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ
Ключові слова: легкоскидні конструкції, надлишковий тиск вибуху, параметри ЛСК

Анотація

Метою даної роботи є проведення аналітичних досліджень щодо методів прогнозування параметрів огороджувальних елементів, які виконують функції легкоскидних конструкцій (ЛСК).

У статті обґрунтовано геометричні параметри дослідних зразків для експериментальної установки дослідження віконних легкоскидних конструкцій та критичного значення надлишкового тиску вибуху, при якому виконується умова безпеки для життя та здоров’я людини та функціональної придатності основних будівельних конструкцій. Сформульовано напрямки подальших досліджень щодо оцінювання параметрів легкоскидних конструкцій.

Із проаналізованих літературних джерел щодо проектування та монтажу віконних отворів в будівлях різного призначення та типу встановлено основні закономірності та типовість розмірів вікон. На етапі проектування будівель, розміри вікон розраховуються зважаючи на потрібну освітленість, призначення будівлі, габарити будівлі, її поверховість та умови природної освітленості. Відсоткове відношення площі віконного отвору до площі приміщення регулюють будівельні норми. Типові розміри конкретного віконного виробу визначаються технічними умовами або стандартами, що пропонують оптимальні розміри, які можуть відрізнятися від існуючих, з метою максимальної відповідності потребам будівлі.

Запропоновано, що експериментальна установка параметрів ЛСК повинна забезпечувати імітацію надлишкового тиску вибуху.

Опубліковано
2020-11-30