ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКРИТТЯ ПРОРІЗІВ ЛЕГКОСКИДНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗІ СТІЛЬНИКОВИХ ПОЛІКАРБОНАТНИХ ЛИСТІВ ПІД ДІЄЮ ВИБУХУ

  • В. Ніжник Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ
  • Д. Добряк Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ
  • Ю. Підгорецький Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: легкоскидні конструкції, стільниковий полікарбонатний лист, розрахунковий метод, математична модель

Анотація

У даному дослідженні розглянуті процеси розкриття прорізів легкоскидних конструкцій на основі стільникових полікарбонатних листів під дією вибуху. При застосуванні такої легкоскидної конструкції необхідно вивчити основні особливості їхньої поведінки в умовах вибуху й визначити умови виходу країв гнучких елементів із замків віконних рам стандартного профілю. При цьому важливо забезпечити такі проектні розміри прорізів легкоскидної конструкції, відповідно до яких би їхнє розкриття під дією надлишкового тиску вибуху із граничним значенням було б надійним та гарантувало швидке зниження тиску до безпечних значень. Тому досліджено умови співвідношення розмірів прорізів секцій легкоскидних конструкцій, за яких даний проріз надійно відкривається для зменшення тиску при вибуху до нормованих безпечних величин. Запропоновано математичну модель, що встановлює зв'язок між значенням тиску вибуху та розмірами прорізів, за таких умов відбувається надійне розкриття легкоскидних конструкцій із стільниковими полікарбонатними листами. Також в статті запропонований розрахунковий метод проектування секцій легкоскидних конструкцій із стільниковими полікарбонатними листами з використанням номограм. За побудованими номограмами можна визначити проектні параметри прорізів секцій легкоскидних конструкцій для певних граничних значень надлишкового тиску вибуху.

Опубліковано
2020-11-30