ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ НА ЗАЛІЗОБЕТОННІ СХОДОВІ МАРШІ В УМОВАХ ВОГНЕВИХ ВИПРОБУВАНЬ

  • Іван Несен Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Ольга Некора Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Сергій Поздєєв Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Андрій Бондар Випробувальний Центр ТОВ «ТЕСТ»
Ключові слова: вогневе випробування, залізобетонний марш-зразок, горизонтальна випробувальна піч, термопара, втрата несучої здатності

Анотація

В статті запропоновано випробування із використанням горизонтальної випробувальної печі та засобів вимірювання для визначення впливу температур на сходовий марш бетонний армований . В роботі змодельовано вогневе випробування залізобетонного маршу та обчислено тепловий вплив полум’я на сходовий марш бетонний армований.

Результати експериментальних досліджень температурних характеристик напруженого деформованого стану залізобетонного сходового маршу в умовах вогневих випробувань за стандартним температурним режимом пожежі. З метою здійснення експериментального дослідження було розроблено методику вогневих випробувань і здійснено дослідження на основі вогневих випробувань. В результаті проведено експериментальне дослідження, визначено основні характеристики розподілу температури в перерізі і внутрішнім шаром залізобетонного сходового маршу, а також визначено залежність максимального прогину від часу. Отримані експериментальні результати були порівнянні із розрахунковими результатами. При застосуванні статистичних критеріїв було досліджено адекватність експерименту та розрахункових даних. Проведення адекватності показало, що експериментальні дані є достовірними, а розрахункові дані є адекватними. Показано, що отримані розрахункові дані можуть слугувати підґрунтям для достовірного аналізу задачі вогнестійкості залізобетонних сходових маршів.

Опубліковано
2023-01-29