БІЛА КНИГА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ ЩОДО ЗАВДАНЬ ТА ЛОГІКИ ДІЙ РОЗВИТКУ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • Валерій Коробкін Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Альона Михайлова Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Сергій Парталян Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Ключові слова: аналіз, Біла книга, висновки, гласність, захист населення і територій, збройна агресія, зміст, єдина державна система цивільного захисту, надзвичайна ситуація, Порядок, сектор безпеки і оборони, складові єдиної державної системи цивільного захисту, спроможності, цивільний захист

Анотація

Актуальність проведення наукових досліджень з розробки Білої книги цивільного захисту України обумовлена призупиненням з 2018 року інформування суспільства стосовно діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту, а також необхідністю формування раціональних пропозицій щодо розвитку єдиної державної системи цивільного захисту, її структури, складу та спроможностей з урахуванням стану безпекового середовища й встановлених ресурсних обмежень.

Аналізування і визначення підходів з розробки змісту Білої книги цивільного захисту України, наукове обґрунтування порядку її підготовки, а також розкриття ролі цього документу в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, виконання заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час і в умовах воєнного стану є метою статті.

За результатами проведеного аналізу досвіду Європейського інформаційно-дослідницького центру з розробки Білої книги як аналітичного документу, наукової літератури щодо структури та змістовного наповнення Білої книги, вивчення досвіду розроблення Білих книг, присвячених тематиці безпеки та оборони України й інших держав, авторами запропоновано зміст Білої книги цивільного захисту України. На підставі проведеного аналізу функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, результатів практичної діяльності територіальних органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у тому числі в умовах російської агресії, деталізовано зміст глав Білої книги цивільного захисту України.

З метою налагодження взаємодії між розробниками Білої книги цивільного захисту України та складовими єдиної державної системи цивільного захисту у процесі розробки документу, подальшої систематизації інформації, що буде надана місцевими державними адміністраціями, центральними органами виконавчої влади України, структурними підрозділами апарату та територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій запропоновано розроблення науково обґрунтованого Порядку підготовки Білої книги, а також визначено його складові і вимоги до змісту інформації.

Для забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності органів влади у сфері цивільного захисту авторами запропоновано внесення змін до пункту 4 статті 10 «Громадський нагляд» Закону України «Про національну безпеку України» щодо визначення норми стосовно публічного обговорення та вивчення громадської думки.

Опубліковано
2023-01-29