ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМ ЗАЙМАННЯМ ПІРОТЕХНІЧНИХ МЕТАЛІЗОВАНИХ СУМІШЕЙ З ДОБАВКАМИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

  • Назарій Козяр Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Оксана Кириченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Вячеслав Ващенко Черкаський державний технологічний університет
  • Євгеній Кириченко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Вікторія Ковбаса Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Сергій Колінько Черкаський державний технологічний університет
  • Марина Томенко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: пожежна безпека, піротехнічні металізовані суміші, процеси горіння, процеси теплопровідності, газодинаміки, займання та горіння частинок металів

Анотація

Встановлено широкий клас неорганічних речовин (LiF, NiF, NaF, BaF2, SiF2, SrF2, AlF3), введення яких у вигляді невеликих добавок (до 10 %) у склад піротехнічних сумішей на основі кисневмісних окиснювачів та порошків металевих пальних призводить до зменшення швидкості та підвищення стійкості процесу їх горіння до зовнішніх впливів (підвищені температури нагріву, зовнішні тиски) тільки для певних діапазонів зміни величини добавки. При цьому збільшення величини добавки та її дисперсності, а також зменшення дисперсності окиснювача призводить до зменшення чутливості процесу горіння сумішей до зовнішніх впливів (зменшення показника в законі горіння).

Введення добавок оксидів SiO2, V2О5, Fе2O3 до сумішей NH4ClO4 (або Ф-3) + металеве пальне (Mg, Al) призводить не тільки до збільшення швидкості горіння, але й до зміни характеру її залежності від зовнішнього тиску, що суттєво знижує стійкість процесу горіння сумішей до зовнішніх термічних дій.

Опубліковано
2023-01-29