МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • Андрій Березовський Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Ігор Маладика Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Олег Куліца Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • Руслан Заєць Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Ключові слова: вогнезахисне покриття, вогнезахист металу, сталева пластина, стандартний температурний режим пожежі, оцінка вогнестійкості

Анотація

У роботі проведені обчислювальні експерименти за допомогою комп’ютерного моделювання. Був відтворений ідентичний зразок сталевої пластини із нанесенням вогнезахисного матеріалу, що спучується при впливі температури від пожежі. Розроблені та побудовані теплові математичні моделі вказаного зразка з умовами впливу стандартного температурного режиму пожежі тривалістю 30 хв., 45 хв., 60 хв.

Проаналізовані результати практичного експерименту та показники, що отримані у результаті розрахунків. За результатами проведених обчислювальних експериментів встановлено, що при дії стандартного температурного режиму пожежі тривалістю 30 хв., 45 хв., 60 хв. похибка із порівнянням із експериментальними випробуваннями склала у середньому 3,5 %. Аналізуючи отримані результати, спостерігається найбільша похибка в отриманих показниках при дії пожежі протягом 30 хв та становить 4,1 %.

Робота даних моделей ґрунтується на основі нестаціонарного диференціального рівняння теплопровідності з чисельною апроксимацією за допомогою методу кінцевих елементів. За результатами проведених чисельних експериментів було визначено Розподіл температури по поверхні сталевої пластини з боку, що не обігрівається при впливі стандартного температурного режиму пожежі у різні моменту часу.

За результатами проведених чисельних експериментів була розроблена методика щодо визначення ефективності вогнезахисного матеріалу, що спучується при впливі пожежі для сталевих конструкцій, що істотно спрощує проведення таких розрахунків, і не впливає на точність отриманих результатів.

Опубліковано
2023-01-29