Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»

ISSN 2524-2636

Засновник: Національний університет цивільного захисту України

Видавець: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Тематична спрямованість

263 Цивільна безпека (наукові статті присвячені теоретичним та прикладним проблемам, що пов’язані із моніторингом, прогнозуванням,  попередженням, локалізацією і ліквідацією, а також мінімізацією наслідків надзвичайних ситуацій).

261 Пожежна безпека (наукові статті присвячені виявленню та вивченню процесів, закономірностей, чинників виникнення пожеж та їх попередження, динаміки пожеж у конкретних умовах, небезпечних факторів пожеж, розробленню методів і засобів протипожежного захисту для зниження пожежної небезпеки, методів гасіння і ліквідації пожеж).

Періодичність

2 рази на рік, обсяг до 10 умовних друкарських аркушів; А4

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.